Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı’nın (TÜSEV) Yasal Çalışmalar program alanı altında yürütmekte olduğu Sivil Toplum için Elverişli Ortamın İzlenmesi ve Geliştirilmesi Projesi Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Mayıs 2018-Mart 2020 yılları arasında devam edecek proje kapsamında sivil toplum için elverişli yasal ve mali ortamın geliştirilmesine katkı sağlanması ve sivil toplum kuruluşlarının politika yapım ve karar alma süreçlerine katılımının artırılması hedeflenmektedir. Projenin amaçları arasında sivil toplum kuruluşlarını ilgilendiren yasal ve mali mevzuat hakkında farkındalık yaratılması, sivil toplum için elverişli ortamın izlenmesi ve geliştirilmesi ile Kamu-STK işbirliğinin güçlendirilmesi de bulunmaktadır.

Projeden HaberlerTÜM HABERLER

YayınlarTÜM YAYINLAR